Saltar al contenido principal.
español

Iníci

Yoga

El Centre

Grups

Contacte

Links

Formació de Professors

 

Centre de Yoga Carme Parés

 

Yoga

El yoga es constitueix en funció de la persona, de l'edat, de la forma física, i l'activitat mental.
S'aplica en base a una pràctica, de forma gradual.
Té en compte: el lloc, el clima i l'època del any.

amanecer

PER QUÈ PRACTICAR YOGA?
Perquè et reforça i protegeix. Perquè pot ajudar-te a restaurar l'equilibri, reforçar zones
dèbils, eliminar tensions i desbloquejar.

CÒM ES FA?
Prenent consciència de còm em relaciono amb l'entorn, de còm em relaciono amb mi
mateix. Fent moviments físics amb diferents tècniques respiratòries. Dirigint l'atenció i
l'energia a l'interior d'un mateix. I amb una gran concentració aconseguir una
interiorització profunda, per a saber clarament què vull fer, què he de fer i còm
ho he de fer. El qual em permetrà viure el moment present, desenvolupant
el discerniment necessari per viure amb saviesa i humilitat.

floor lila que nace entre las piedras


Postures

La respiració i les postures han d'estar conscientment coordinats. I la forma i execució
gradualment es perfeccionen. Aquestes postures afavoreixen i milloren :

ver movimiento de  equilibri fisíc en nueva ventana

equilibri  físic i mental

ver movimiento de  Redreçament en nueva ventana

redreçament

ver movimiento de estirament en nueva ventana

estirament

ver movimiento de estímul en nueva ventana

estímul

ver movimiento de reforç en nueva ventana

reforç

ver movimiento de tonificació en nueva ventana

tonificació

ver movimiento de correió en nueva ventana

correcció

ver movimiento de reforç intern en nueva ventana

reforç intern

ver movimiento de flexibilitat en nueva ventana

flexibilitat

ver movimiento de interiorització en nueva ventana

interiorització

ver movimiento de energia en nueva ventana

energía

ver movimiento de  relajación en nueva ventana

relaxació

  ver movimiento de meditacióen nueva ventana

meditació

 

Carme Parés
Yoga